International Breathwork Foundation:
www.ibfnetwork.com

European Association for Psychotherapy:
www.europsyche.org

Polska Federacja Psychoterapii:
www.pfp.org.pl


Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn:
www.unicorn.org.pl


Ecole Européene de Somatothérapie, Somatoanalyse, Socio- et Somato- psychothérapie (Strasbourg):
www.eepssa.org


The Healing Breath Journal:
www.healingbreathjournal.org

www.twoj-psycholog.pl

www.psychologia.net.pl